Отдели

КУЛЕВ

Валентин Каролинов Кулев

Роден на 17.04.1949 г. в гр. Добрич. Завършва /1977/ ХА - София, специалност стенопис при Мито Гановски.