Отдели

КУЛЕВ

Димитър Иванов Кулев

Роден на 02. 11. 1953 г. в гр. Силистра. Завършва /1979/ ХА - София, специалност графика.