Отдели

КХАЛЕД

Али Кхалед (Сирия)

Роден през 1944 г. в гр. Палмир, Сирия. Завършва (1970) Художествена гимназия в Дамаск.