Отдели

КЪНЧЕВ

Кънчо Георгиев Кънчев

Роден на 01.09. 1933 г. в гр. Плевен. Завършва /1954/  Полувисш учителски институт “Лазар Станев” - Плевен, специалност изобразително изкуство при Дило Дилов.