Отдели

ЛАЗАРОВ

Петър Петков Лазаров

Роден на 22.12.1958 г. в гр. Пловдив. Завършва /1980/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” специалност графика.