Отдели

ЛЕЧЕВ

Георги Костадинов Лечев

Роден на 30.10.1949 г. в гр. Варна. Завършва /1975/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност графика.