Отдели

ЛУДКОЛЕВ

Александър Драганов Лудколев

Роден на 15.11.1935 г. в с. Хърсово, Разградско. Завършва /1965/ ХА - София,    специалност живопис при проф.П.Панайотов.