Отдели

МАЗНЕВ

Ицко Стефанов Мазнев

Роден на 04. 12. 1964 г. в гр. Пловдив. Завършва /1996/ ХА - София, специалност графика.