Отдели

МАКОВСКИ

Кажимиеж Маковски (Полша)

Роден 03. 03. 1951 г. във Варшава, Полша.  Завършва (1974) във Варшава.