Отдели

МЕЖДУРЕЧКА

Мария Петрова Междуречка

Родена на 27.02.1955 г. в гр. София. Завършва /1982/ Художествена академия, Дрезден, специалност графика.