Отдели

МИНКОВА

Анжела Димитрова Минкова

Родена на 8.04.1955 г. в гр. София. Завършва /1982/ ХА - София, специалност илюстрация и оформление на книгата.