Отдели

МИТЕВ

Вельо Митев Симеонов

Роден на 17. 05.1948 г. в с. Градина, Великотърновски окръг. Починал 2011 г. Завършва /1973/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново, специалност живопис при Янаки Манасиев.