Отдели

МИТУРИЧ

Май Пьотрович Митурич (Русия)

Роден през 1925 г. Завършва 1947- 50 год. Московски полиграфически институт.