Отдели

МОНИР

Ислам Монир (Испания)

Роден през 1943 г. в Бангладеш. Завършва  Колежа за изкуства и занаяти в Бангладеш. Стипендиант в Испания на испанското правителство.