Отдели

МУШАНОВА

Катерина Николова Мушанова

Родена на 4.11.1958 г. в гр. София. Завършва /1985/ ХА - София, специалност илюстрация и оформление на книгата при проф. Румен Скорчев.