Отдели

МЮНЦНЕР

Ролф Мюнцнер (Германия)

Роден през 1942 г. в Геринтсвалде, Германия. Завършва /1967/ Висше училище по графика и оформление на книгата - Лайпциг.