Отдели

НЕДКОВ

Недко Василев Недков

Роден на 21.05.1968 г. в гр. Добрич. Завършва /1993/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, специалност графика при доц. Мотко Бумов.