Отдели

НЕНОВ

Иван Ненов

Роден на 17.05.1902 г. Починал през 1997 г.