Отдели

НИКОЛОВ

Михаил Константинов Николов

Роден на 4.08.1925 г. в гр. Мичурин. Починал 2015 г. Завършва /1957/ ХА - София, специалност илюстрация и оформление на книгата при проф. Илия Бешков.