Отдели

НИКОЛОВ

Николай Петров Николов

Роден на 07.05.1950 г. в Дряново. Завършва /1976/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, специалност графика.