Отдели

НИКОЛОВА

Ралица Николова Николова

Родена на 16.02.1945 г. в с. Полски Сеновец, Великотърновско. Завършва /1971/ ХА - София, специалност илюстрация при доц. Петър Чуклев.