Отдели

ПАНАЙОТОВ

Минчо Паскалев Панайотов

Роден на 13.11.1944 г. в с. Панаретовци, Сливенско. Завършва /1971/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, специалност графика.