Отдели

ПАНАЙОТОВА

Анастасия Михайлова Панайотова

Родена на 21.01.1931 г. в гр. София. Завършва /1954/ ХА - София, специалност илюстрация при проф. Ил. Бешков.