Отдели

ПАНЕВ

Панчо Георгиев Панев

Роден на 29.05.1937 г. в с. Крепост, Хасковско. Починал 2015 г.