Отдели

ПАРПУЛОВА

Мана Стоянова Парпулова

Родена на 7.04.1925 г. в гр. Панагюрище. Починала през 1987 г.. Завършва /1952/ ХА - София, специалност графика и илюстрация при проф. И.Бешков.