Отдели

ПАСКАЛЕВА

Олга Венелинова Паскалева

Родена на 26.11.1954 г. в гр. София. Завършва /1978/ ХА - София, специалност илюстрация.