Отдели

ПЕЙЧЕВ

Христофор Атанасов Пейчев

Роден на 24.03.1933 г. в гр. Разград. Завършва /1958/ ХА - София, специалност плакат.