Отдели

ПЕНЧЕВ

Георги Михайлов Пенчев

Роден на 27.04.1924 г. в гр. Сливен. Починал 2014 г. Завършва /1951/ ХА - София, специалност живопис при проф. Дечко Узунов и проф. Илия Петров.