Отдели

ПЕНЧЕВ

Пенчо Пенчев

Роден на 10.05.1953 г. в гр.Габрово. Завършва /1979/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, специалност графика.