Отдели

ПЕТРОВ

Кирил Русев Петров

Роден 15.03.1947 г. в гр. Добрич. Завършва /1975/ Академия имени Строгонова, Москва, специалност пространствено оформление и дизайн.