Отдели

ПЕТРОВ

Наньо Петров Петров

Роден на 11.03.1936 г. в гр. Шабла. Завършва /1963/ ХА - София, специалност живопис и графика. От 1963 г. е редовен аспирант в Берлин Германия, след което защитава професура по дизайн.