Отдели

ПЕТРОВ

Тодор Йорданов Петров

Роден на 08.09.1949 г. в гр. Враца.