Отдели

ПЕТРОВА

Явора Нейчова Петрова

Родена на 10.07.1957 г. в гр. София. Завършва /1983/ ХА - София, специалност художествено оформление на книгата.