Отдели

РАДЕВА

Йорданка Петрова Радева

Родена на 10.01.1944 г. в гр. Пловдив. Починала 2011. Завършва /1968/ ХА - София, специалност графика.