Отдели

РАЙНОВ

Николай Иванов Райнов

Роден на 01.01.1889 г. в с. Кесарево, Великотърновско, поч. 1954 г. Завършва Софийска духовна семинария. Следва /1908-1909/ философия във Софийски университет.  Следва /1919/ декоративно изкуство в Художествено - индустриално училище. Специализира /1925-27/  история на изкуството в Художествена академия - Париж. Член на Дружество “Родно изкуство”. Председател на Дружеството на художниците - приложници /1934/.