Отдели

РАЧЕВ

Румен Георгиев Рачев

Роден на 25.04.1956 г. в гр. Белово. Завършва /1982/ ХА - София, специалност илюстрация.