Отдели

САВОВ

Георги Михайлов Савов

Роден на 21.03. 1951 г. в с. Суворово, Варненско. Завършва /1976/ ХА - София, специалност графика, при проф. Евтим Томов.