Отдели

СКОРЧЕВ

Румен Денев Скорчев

Роден на 07. 10. 1932 г. в гр. Търговище. Починал през 2015 г. Завършва /1964/ ХА - София, специалност илюстрация.