Отдели

СКОРЧЕВА

Росица Руменова Скорчева

Родена през 1962 г. в гр. София. Завършва /1988/ ХА - София, специалност илюстрация и оформление на книгата.