Отдели

СОФРОНИЕВ

Иван Софрониев Григоров

Роден на 27. 03. 1932 г. в гр. Габрово. Завършва /1958/ ХА - София, специалност сценография при Иван Пенков.