Отдели

СПИРИДОНОВ

Григор Христов Спиридонов

Роден на 08. 07. 1930 г. в гр. София. Завършва /1963/ ХА - София, специалност илюстрация.