Отдели

СПИРИДОНОВ

Симеон Димитров Спиридонов

Роден през 1944 г. в гр. Севлиево.