Отдели

СТАНЕВ

Лъчезар Станев

Роден през 1954 г. в гр. Русе. Завършва /1979/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, специалност графика.