Отдели

СТАНКЕВ

Емилиян Стефанов Станкев

Роден на 25.02. 1959 г. в гр. Дупница. Завършва /1986/ ХА - София, специалност илюстрация и оформление на книгата при проф. Христо Нейков.