Отдели

СТОЕВ

Любен Стефанов Стоев

Роден на 18.01.1939 г. в гр. София. Завършва /1964/ Висше училище по изкуства в Дрезден.