Отдели

СТОЙНЕВА

Надежда Атанасова Стойнева

Родена на 09. 09. 1953 г. в гр. Димитровград. Завършва /1978/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, специалност графика.