Отдели

СТОЙЧЕВ

Христо Александров Стойчев

Роден  на 28. 06. 1947 г. в гр. Пловдив. Завършва /1975/ ХА - София, специалност илюстрация, при проф Евтим Томов.