Отдели

ТИЛ

Вернер Тил (Германия)

Роден през 1927 г. в Бреслау /Вроцлав/. Завършва Академия за графична илюстрация в Лайпциг. през 50-те години.