Отдели

ТОДОРОВ

Николай Милев Тодоров

Роден на 24.10.1960 г. в гр. Добрич. Завършва /1990/ ХА - София, специалност стенопис.