Отдели

ТОДОРОВ

Пейчо Тодоров

Роден през 1955 г. в Димитровград. Завършва /1981/ ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” - Велико Търново, специалност графика.